Engagemang

Börjesson Handskar är ett litet familjeföretag och vi har sedan vi började lägga ut produktion i andra länder haft en nära relation till våra leverantörer. Det har varit ett nära samarbete med vissa av våra leverantörer i årtionden följaktligen känner vi dem väldigt väl. Vi ser dem som våra samarbetspartners och minst en gång om året besöker vi dem. Vanligtvis är det mindre företag med lång erfarenhet som är våra partners. Vi känner ganska väl till hur fabrikerna ser ut och fungerar och så har det varit genom åren. En uppförande kod som byggde på ILO´s standard var vi tidiga med att använda och naturligtvis har vi sett till att nationella och internationella lagar har efterföljts, så som ”REACH”. 

 Nu har vi tagit ytterligare ett steg genom att gå med i Amfori BSCI som är en internationell organisation som verkar för en rättvis och hållbar handel. Genom dem ger vi leverantörskedjan möjlighet att förbättra arbetsvillkoren och att ta ansvar för miljö och ekonomi. Vi bidrar till en förbättrad levnadsstandard och till en användning av naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. Det underlättar både för våra leverantörer och oss, leverantören får en och samma standard att förhålla sig till från flera kunder och vi får en internationellt erkänd standard. 

 Vi är ett företag som är mycket medvetet om hur världen ser ut i dag och att alla måste ta sitt ansvar för att göra en bättre framtid möjlig. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt ekologiska ”footprint” och det har tex inneburit att vi: 

  •  Dragit ned på förpackningsmaterial 
  •  Återanvänder förpackningsmaterial så som kartonger och fyllnadsmaterial 
  •  Har en optimal fyllnadsgrad på våra containrar 
  •  Har samordnade transporter från våra leverantörer Använder ”Slow Steaming” (långsammare hastighet) för båttransport 
  •  Har börjat med en allmän miljöplan inom vårt kontor för att minska elanvändning, avfall och biltransporter 

Vår grundläggande affärsidé bygger på ett helhetstänkande då vi till största delen använder oss av naturmaterial och med en känsla för ”Slow Fashion”. Redan i vår produktutveckling är vi noga med vilka material vi använder och planerar för livslängden på produkten.  Vi vill att våra produkter ska vara med dig under en lång tid och därför har vi ibland en inblandning av moderna material för att förbättra hållbarheten och för att ge specifika egenskaper, som vatten och vindsäkerhet, till dem. 

 Vi är långt ifrån några experter inom hållbarhet men vi följer vår utstakade väg och arbetar kontinuerligt med att förbättra oss. Det finns ingen alternativ väg att ta i dag.

Här kan ni ta del av projekt som vi engagerar oss i. 

Bilderna nedan visar ett forskningsprojekt som heter Sail Against Plastic, som Börjesson har varit med och sponsrat, som undersöker mikroplaster på Antarktis.

Sponsring av Natur & Miljöboken som delas ut till alla elever på Trosas mellanstadieskolor.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.