Köpvillkor

Allmänna Villkor, Börjesson Handskar AB

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör beställningar i vår webbshop på borjessonhandskar.se. Vi rekomenderar att du läser dessa vid varje ordertillfälle då dessa villkor kan komma att uppdateras utan föregående avisering.

En bindande order, tillika avtal om köp, inträffar när vi har bekräftat din order. En orderbekräftelse skickas till den e-mailadress du fyllde i vid ordertillfället. Avtal ingås mellan dig och Börjesson Handskar AB, organisationsnummer 556683-4130.

Våra kontaktuppgifter

Börjesson Handskar AB Industrigatan 10 619 33  Trosa, Sverige Tel. 0156-143 20 kundtjanst@borjesson.nu

Besöksadress

Börjesson Handskar AB Industrigatan 10 619 33 Trosa, Sverige

Kundtjänst

Om du har frågor om våra produkter eller din beställning är du välkommen att kontakta oss vardagar mellan 08-16.

Mail: info@borjesson.nu

Telefon: 0156-143 20

Reservation

Vid eventuella fel i angivet lagersaldo och den vara du beställt mot förmodan inte finns tillgänglig förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand och häva din beställning. Vi kommer då att kontakta dig och se till att återbetalning sker.

Färger

Vi gör vår yttersta för att färgåtergivningen på våra produkter på sidan skall bli så exakta som möjligt. Dock kan vi inte garantera färgåtergivningen på våra produkter till hundra procent, eftersom det kan skilja mellan webbläsare, skärmar och skrivare.

Priser

Om inte annat särskilt anges är de priser som visas på vår hemsida inklusive moms och exklusive frakt.

Gällande pris är det som anges för den aktuella produkten vid ordertillfället. Priser kan komma att ändras från en tid till en annan utan föregående avisering och vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

Betalning

Vi använder Klarna Checkout som betalningslösning. Tillgängliga betalningssätt är de som tillhandahålls via Klarna Checkout.
Genom att lämna information i kassan godkänner du villkoren för Klarna Checkout i samband med att du genomför ditt köp.
Inga kontouppgifter eller kortuppgifter såsom kortnummer, cvv och cvc kod sparas i affärssystem eller motsvarande som tillhör Börjesson Handskar AB.

Vi accepterar betalningar med: PayPal, Visa och Mastercard.

Återbetalning

Återbetalning sker via Klarna. Har du valt kortbetalning, direktbetalning eller har bankkonto kopplat till Klarna sker återbetalning vanligtvis inom 3-5 bankdagar.

Tullar och Moms

Om ditt köp kommer levereras till ett land som inte tillhör Europeiska Unionen så kan du behöva betala importtull och moms i importlandet. Detta kommer debiteras av importlandets tullar.

Leverans och fraktkostnad

Inom Sverige använder vi oss av Postnord Varubrev, Postnord Varubrev 1:a Klass som leveransmetoder. Fraktkostnaden är för närvarande för Varubrev Ekonomi 39,00 SEK, 5 EUR, Varubrev 1:a Klass 59 SEK, 8 EUR. Gratis frakt erbjuds vid köp över 799,00 SEK inom Sverige. Dina varor skickas normalt inom 2 arbetsdagar och leveranstid är varierar mellan 1-14 arbetsdagar beroende på leveransmetod och mottagarland. Inom Sverige erbjuder vi fria returer.

Om du vill ändra din leveransadress kontakta vår kundservice så snart som möjligt. För att kunna hålla våra snabba leveranstider behandlas din order så snart den har kommit in i vårt system. Därav kan vi inte garantera att vi kan genomföra ändringen. 

Vid en eventuell försening så har du rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny leveranstid. Vill du häva ditt köp på grund av fördröjd leveranstid och har förskottsbetalat så förs pengarna tillbaka till det betalsätt du angivit när du gjorde beställningen.  

Du har två veckor på dig att hämta ut ditt paket på utlämningsstället. Om ditt paket går i retur till oss debiterar vi dig en administrations avgift på 250,00 SEK, 25 EUR eller 23 GBP. 

Personuppgifter

När du lägger en beställning hos oss så godkänner du att vi sparar följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dina personuppgifter sparas i syfte att fullfölja avtalet med dig och leverera dina varor. Vi, Börjesson Handskar AB, sparar ej kortuppgifter eller uppgift om personnummer. Vi behandlar dina personuppgifter med försiktighet och lämnar inte ut dessa till tredje part. Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) har du rätt att få ta del av den information vi har sparad om dig samt begära ändring eller att de raderas. Kontakta då vår kundtjänst på info@borjesson.nu.

Ångerrätt och Retur

Som konsument har du 30 dagars ångerrätt på ditt köp räknat från den dag du tar emot varan. (vid beställning i december har vi 60 dagar ångerrätt så att julklappar skall kunna returneras)
För att utöva din ångerrätt och returnera dina varor fyller du i den retursedel som följde med leveransen. Retursedeln återfinns även här
Vid frågor kontakta oss på:

info@borjesson.nu

För varor som returneras oanvända, med original etiketter och förpackning inom 30 dagar återbetalas hela beloppet exklusive ursprunglig fraktkostnad inom Sverige. För andra länder än Sverige så står du som kund för returkostnaden.

Enligt Distansavtalslagen (2005:59) 2 kap 15 § 2 kan du bli skyldig att ersätta för varans värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i en större omfattning än vad som varit nödvändigt. I sådant fall kan det återbetalade beloppet komma att reduceras motsvarande värdeminskningen.

OBS! Det är du som kund som har det ekonomiska ansvaret för att din försändelse kommer in till oss. Notera kolli-ID på paketet som du sänder i retur till oss och be om kvitto. Returadress:

Börjesson Handskar AB
Industrigatan 10
619 33
Trosa
Sverige

Byte

Vid byte av en vara är det enklaste sättet att göra en retur, se ovan.
Lägg sedan en ny beställning på den vara du vill ha istället.
Du kan även kontakta vår kundtjänst.

Reklamationer

Vi hoppas att du är nöjd med din beställning och leverans. Men skulle du inte vara det så är du alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice.
Tyvärr händer det ibland att varan inte håller de kvalitet som önskas, vi hjälper dig såklart då med att reklamera.

 Följ nedan steg och komplettera ditt ärende med information så kan vi hantera ditt ärende snabbare:

- Skicka ett reklamationsärende till oss på info@borjesson.nu

- Bifoga alltid ordernummer vid en reklamation

- Beskriv felet på produkten

- Bifoga alltid bild på den skadade varan/varorna så vi ser vad problemet är - Vi hanterar därefter ditt ärende så snart vi kan och återkommer till dig.

- Spara alltid produkten, vi kan komma be dig returnera den till oss.

 

Har du fått fel artikel skickad till dig kontaktar du vår kundservice via mail på info@borjesson.nu. Detta ska ske inom 3 dagar efter att du mottagit leveransen. Konsumentköpslagen
ger dig 3 års reklamationsrätt på alla tillverkningsfel om du kan påvisa att varan var felaktig från början. Vid en eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

Om olyckan skulle vara framme och din vara skadats under transporten anmäler du detta till oss på: info@borjesson.nu.
Synliga skador på emballage ska anmälas direkt på plats hos ombudet.

Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför Börjesson Handskar ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att Börjesson Handskar AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


Köpvilkor Företag

Definitioner

I detta dokument ska följande termer ha följande betydelse:

”Köparen” innebär den organisation eller juridiska person som köper Produkter av Säljaren

”Säljaren” innebär Börjessons Handskar AB, org.nr 556683-4130, Industrigatan 10, 61933 Trosa, Sverige

”Produkt” innebär den/de produkter som Säljaren tillhandahåller Köparen till listat pris

”Listat pris” innebär det vid var tid gällande pris för Produkten/Produkterna,

”Parterna” refererar till Köpare och Säljare tillsammans, som parter till avtalet

Allmänt

Dessa Allmänna Leveransvillkor skall gälla alla kontrakt angående köp och försäljning av Produkter mellan Säljaren och Köparen.

Från dessa Allmänna Leveransvillkor avvikande bestämmelser (inklusive enskilda leveransbestämmelser som i varje enskilt fall överenskommits mellan Parterna) är ogiltiga om dessa inte skriftligen överenskommits mellan Parterna.

Varje stavfel, syftningsfel, felaktiga siffror, fel i sifferordning eller underlåtenhet att tillägga kommatecken eller andra symboler i anbud, prislistor, fakturor eller andra dokument från Säljaren,
skall inte ligga Säljaren till last utan skall gälla i enlighet med Säljarens, efter felets uppdagande, uppdaterade uppgifter.

Avtal

Avtal upprättas när Köparen skickar anbud till Säljaren och Säljaren skriftligen per e-post eller brev skickar en orderkonfirmation.

Priser och betalningsvillkor

Pris som gäller är det som anges i Säljarens vid var tid gällande Prislista, eller annat pris som Parterna skriftligen överenskommits om. Priset exkluderar skatt och fraktkostnader,
om inte annat uttryckligen överenskommits mellan Parterna.

Om inga skatter eller avgifter är pålagda försäljningen på grund av att det sker inom den europeiska unionen, står dessa inte specificerade på fakturan.

I de fall då Säljaren erbjuder en kreditnota till Köparen, ska betalning tillsammans med eventuella skattepålägg och fraktkostnader ske inom 30 dagar från fakturadatum.

Säljaren har rätt till dröjsmålsränta med 8 % per år utöver referensräntan, från fakturans förfallodatum till dess full betalning erläggs och förseningsersättning med
450 sek om ärendet går vidare till Inkasso.

För det fall betalning inte erlagts per förfallodatum har Säljaren följande rättigheter: 1. begära förtidsbetalning på beställningar som ännu ej levererats 2. Vägra leverans av beställning som ännu ej levererats oavsett om de beställts enligt avtal eller annorledes, utan att pådra sig några skyldigheter eller ansvar med anledning av försenad leverans eller icke-utförd leverans 3. Häva avtalet.

Säljaren förbehåller sig rättigheten att ensidigt ändra Prislista om fel i Prislista uppdagas.

Förbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten till potentiell variation av Produkter levererade mot bakgrund av tillgängligt lager som annars skulle förhindra fullgörande av beställning.
Skulle den Produkt som Köparen beställt inte finnas i lager vid beställningens mottagande informerar Säljaren Köparen omgående. 

Frakt

Om inte annat skriftligen avtalats, så sker leverans av beställning till den av Köparen i beställningen angivna adress, på datum som specificerats av Säljaren.
Det är Köparens ansvar att se till så att leverans kan emottas på det av Säljarens specificerade leveransdatumet.

Det av Säljaren specificerade leveransdatumet är endast en uppskattad tid för leverans. Exakt leveransdatum ska inte utgöra avtalets kärna och försenad eller uppskjuten leverans ger inte Köparen några möjligheter att rikta  ekonomiska anspråk mot Säljaren om förseningen beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll.

Säljaren förbehåller sig rätten att vid var tid del-leverera en beställning om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fraktkostnad på beställningar till ett värde under 6000 SEK eller 800 EURO är 99 SEK respektive 15 EURO.

Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar.

Alla beställningar som läggs innan klockan 12.00 CET skickas ut för leverans inom 24 timmar om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

Risk; övergång av egendom

Risken för Produkten övergår till Köparen samma ögonblick som beställningen lämnar Säljarens lokaler. Om Köparen väljer att hämta beställning själv i Säljarens lokaler,
övergår risken när Produkterna upphämtas eller avsätts till specifik plats för upphämtning, beroende på vilket som händer först.

Äganderätt till Produkterna övergår först när Säljaren emottagit full betalning för Produkterna.

Prover

Köparen har rätt att efterfråga och erhålla prover av Produkter innan Beställning börjar processas och göras klart för leverans. Om Köparen inte utnyttjar sin rätt att erhålla prover,
anses Köparen i förhand ha godkänt Produkternas kvalitet och egenskaper.

När ett Produkt-prov visats för och inspekterats av Köparen, är Parterna överens om att provets syfte enbart är att ge Köparen möjlighet att för egen del bedöma Produktens kvalitet,
och utgör alltså inte en försäljning av enskilt prov.

Retur och garanti

Säljaren accepterar enbart returer relaterade till Beställningens kvantitet eller specifikationer. Köparen förbinder sig att inspektera leverans av produkter direkt vid emottagande av beställningen. 

Köparen har 14 dagars öppet köp. Fel på Produkt som hade kunnat upptäckas vid omedelbar besiktning vid emottagande kan ej reklameras. Anspråk med anledning av defekter eller andra fel i 

produkterna måste delges Säljaren skriftligen och måste inkludera en fullständig beskrivning. Dessa anspråk måste delges Säljaren inom sex månader från beställningens mottagande.

Ansvarsbestämmelser

Inget ansvar åläggs Säljaren för handlingar eller löften som lämnats innan eller inför detta avtals ingående, oavsett om det skett av Säljarens behöriga företrädare, till Köpare eller tredje man när det gäller 1. korrespondens kring Produkterna och beskrivning av Produkterna 2. Produkternas kvalitet, eller 3. Produkternas lämplighet oavsett ändamål.

Force Majeure

Säljaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan
(“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, krig, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från Säljarens leverantör orsakad av sådan befriande omständighet. Säljaren ska då vara berättigad rimlig tidsförlängning för att kunna fullgöra försenad förpliktelse. Om förseningen kvarstår och Säljaren anser att det är en orimlig försening, har Säljaren rätt att utan att åläggas ansvar, häva avtalet.

Sekretess

Säljaren ska hålla affärsinformation som erhållits av Köparen, och kan relateras till Köparen, hemlig och hantera den såsom Säljaren hanterar egen konfidentiell information. Säljaren förbinder sig att inte röja sådan information till tredje man. ”Affärsinformation” ska tolkas i ordets bredaste betydelse och omfattar all information som Köparen delgivit Säljaren eller som Säljaren delges i samband med detta avtal.

Lagval och domstolsförfarande

Detta avtal, och alla avtal som resulterar av eller uppkommer ur detta avtal, styrs av svensk lagstiftning. Parterna är överens om att svensk rätt gäller och eventuella tvister ska slutligt avgöras i svensk allmän domstol.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.